بررسی تخلفات 71 راننده بخش حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای

بررسی تخلفات 71 راننده بخش حمل و نقل کالا و مسافر جاده ای

به گزارش تابناک قزوین، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون ماده 11 استان با حضور سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، معاون حمل و نقل، روسای ادارات حقوقی، حمل و نقل کالا، مسافر و ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، نماینده پلیس راه استان و روسای کانون انجمن صنفی رانندگان استان قزوین ، انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار شد.

علی برجعلیزاده، سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  قزوین عنوان کرد: در جلسات رسیدگی، از رانندگان متخلف نیز در جلسه دعوت به عمل آمده، دفاعیات آنها مورد استماع قرار گرفته و رسیدگی به تخلفات در حضور آنها صورت می پذیرد.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان داشت : عمده تخلفات رانندگان بخش حمل و نقل کالا و مسافر شامل: حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، عدم مهار مناسب بار، عدم رعایت مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، عدم رعایت مقررات حمل بارهای  خطرناک، فقدان یا عدم بکار گیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نگردیده و جابجایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت می باشد.