غلامحسین شیری:
تا آبان ماه 1400بازنشسته نمی شوم

تا آبان ماه 1400بازنشسته نمی شوم.

پیروخبر های منتشر شده مبنی بر اینکه اقای شیری تا ١٨ ماه آینده باز نشسته می شود، مهندس شیری در مصاحبه با خبرگزاری تابناک اعلام کرد ،بر اساس حكم كارگزيني وزارت راه و شهرسازي ،تا آبان ماه 1400 مشمول قانون بازنشستگي نخواهد شد.